Yoeri Note - 41 jaar - Provincieraadslid
Meer Gent in de provincie & Meer Provincie in Gent

Toen ik in 1993 in Gent kwam studeren wist de liberale ideologie mij te begeesteren. Wat aanvankelijk een verstrooiende studentenactiviteit was liep een beetje uit de hand en ik werd achtereenvolgend voorzitter van LVSV Gent, Jong VLD Gent, Jong VLD Arrondissement Gent-Eeklo en tot slot voorzitter van de oudste liberale Gentse afdeling 5de wijk Gent centrum & zuid.

Tijdens die jaren van aanloop naar een mandaat en heftig militantisme was ik steeds gefascineerd door de interacties tussen de stad en haar ruimere regio. De provincie was dan ook een voor de hand liggende keuze. Trouw aan mijn ideeën en hierna vermelde doelstellingen wordt dit mijn 3de provincie campagne vanop de 3de plaats.

Mijn strijdkreet luidt “Meer Gent in de Provincie & Meer Provincie in Gent”! Hiermee wil ik mij vooral inzetten om de versterkte regisseursrol die de provincie na een laatste rond interne staatshervorming heeft toebedeeld gekregen, concreet “lokaal” uit te werken. Meer in het bijzonder door synergiën tot stand te brengen, faciliterend op te treden, samenwerkingsverbanden uit te werken, kruis bestuivend en inspirerend te werken tussen Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het is mijn overtuiging dat een intensievere onderlinge betrokkenheid maatschappelijke en economische meerwaarde kan bieden voor Gentenaars en bij uitbreiding de Oost-Vlamingen.

Tijdens de afgelopen 6 jaar mandaat heb ik kunnen vaststellen dat de provincie een behoorlijke invloed heeft op ons leven, zonder dat we dat zelf eigenlijk beseffen. Liberale accenten mogen daarom niet ontbreken. Ik maak me sterk dat ik in de raad kan wegen op de besluitvorming via kritische en onderbouwde tussenkomsten. Als notarieel en maritiem jurist baken ik dan ook de domeinen af waarin ik inhoudelijk kan werken: de verdere visionaire ontwikkeling en promotie van de Gentse haven, een performant uitgebouwd waterrecreatief toeristisch beleid, een burgergericht ruimtelijk ordenings- en stedenbouwbeleid met respect voor het privé eigendom en tot slot een faciliterend sportbeleid voor iedereen, voor alle sporten, voor alle leeftijden en op elk niveau van beoefening!

Mijn ervaring als competitiezeiler hebben voor mij ook de richting aangegeven hoe ik in politiek wil functioneren. Hard werken, loyaal in een team functioneren, bedachtzaam en na overleg handelen met steeds in gedachte dat de wedstrijd pas gewonnen is als men aan de finishlijn wordt afgevlagd. En tot slot, wat de verkiezingen betreft, … vertrouwen hebben in eigen kunnen, de partij, haar leden en alle mensen met gezond verstand!Agenda

Netwerk

Nieuwsbrief